Spis Treści

OD REDAKCJI

ARTYKUŁY

 • Michał Kowalczyk - Obóz narodowy wobec Kościoła katolickiego na podstawie Przeglądu Wszechpolskiego (1895–1905)
 • Mark Paul - Policja żydowska w getcie w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Sławomir Cenckiewicz, Piotr Woyciechowski - Szkic do biografii Sławomira Petelickiego (1946–2012). Genealogia, sowieckie korzenie i życie skrywane
 • Patryk Pleskot - Szpiedzy w ambasadach. Liczba funkcjonariuszy zachodnich służb specjalnych zatrudnionych w charakterze dyplomatów w Polsce w oszacowaniach kontrwywiadu PRL (lata 60. – 80. XX w.)
 • Beata Kościelna - Zwyczajne lata. Sytuacja społeczno-polityczna w województwie szczecińskim w latach 1973–1975
 • Peter D. Stachura - No Surrender!: The ‘London Poles’ and Yalta
 • Leszek Jazownik - Destrukcja tożsamości narodowej jako ukryty program naukowy i edukacyjny

ARCHEOLOGIA PAMIĘCI

 • Jan Olszewski - „To była najszczęśliwsza noc w moim życiu...” (wstęp i oprac. Justyna Błażejowska)
 • Zofia Reklewska-Braun - Kazimierz Braun, Dobrzy księża (fragmenty)

DOKUMENTY

 • Działalność sowieckich „doradców” przy Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku w latach 1944–1947. Relacja z archiwów wywiadu USA (wstęp i oprac. Piotr Łapiński, Wojciech J. Muszyński)
 • Niepokoje społeczne w Związku Sowieckim, 1983 r. (wstęp i oprac. Paweł Styrna)

WYWIAD

 • O współpracy komunistycznych służb specjalnych ze światowym terroryzmem – z Witoldem Gadowskim rozmawiał Tomasz Plaskota

ANTYKWARIAT

 • Pisarze polscy a Rosja Sowiecka. Ankieta Wiadomości Literackich (1933 r.). Literatura sowiecka – Eksperyment komunistyczny – Zbliżenie polsko-rosyjskie (oprac. Paweł Juzwa)

POLEMIKI

 • Jan Woleński - Odpowiedź na recenzję Piotra Gontarczyka
 • Piotr Gontarczyk - Słoma stercząca z kalesonów Kadafiego. Rzecz o pożytkach z lektury lustracyjnych opusów prof. Jana Woleńskiego
 • Mark Paul - Negacja Holokaustu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej?

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 • Marek J. Chodakiewicz - śp. Zdzisław Zakrzewski

RECENZJE I NOTY O KSIĄŻKACH

MEDIALNY PRZECIĄG

LISTY DO REDAKCJI
BIOGRAMY AUTORÓW

Spis treści numeru 28

Początek strony